2012-05-17

Nowa deklaracja VAT-UE

 • Do państwa dyspozycji przekazujemy aplikację z obsługą deklarcji VAT-UE, która podsumowuje informacje od dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych
2012-01-13

W styczniu przekazujemy

 • Aktualizacja formularza zestania rocznego (PIT-11 wersja 19). Od teraz numer PESEL może być używany zamiast numeru NIP
 • Odświeżony moduł bazy katalogowej kontrahentów (Dane podzielono na logiczne bloki)
2011-10-08

Aplikacja została rozbudowana o następujące funkcjonalności

 • Dodano możliwość automatycznego tworzenia symbolu produktu, w oparciu o dane konfiguracyjne wprowadzone w menu Administracja -> Parametry konfiguracyjne -> Baza katalogowa.
 • Dane towaru zostały podzielone na bloki tematyczne (Dane podstawowe, Ceny, Pozostałe informacje)
2011-09-14

W tym miesiącu do Państwa dyspozycji przekazlismy

 • Dodano możliwość ustawienia produktu jako nieaktywnego - nie można go przyjąć ani sprzedać, gdyż nie jest widoczny na listach wyboru
 • Dokumenty rozchodu wzbogacono o możliwość skonfigurowania adnotacji (podpisów na wydrukach)
2011-10-08

Od teraz aplikacja posiada także

 • Dodano obsługę rodzaju dokumentu VAT - "Świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy"
 • Dodano obsługę rodzaju dokumentu VAT - "Import usług (nabycie podatku od wartości dodanej usług - art.28b)"
 • Dodano możliwość zdefiniowania własnych okresów dla zestawienia rozrachunków z podziałem na okresy. Definicja jest globalna dla całego systemu, dostępna jest w parametrach konfiguracyjnych (Administracja -> Parametry konfiguracyjne, Zakładka "Zestawienia"). Istnieje możliwość wyboru maksymalnie 7 okresów
 • Dodano wartościowy rejestr dokumentów, pokazujący listę dokumentów księgowych o wartości ponad wybrany próg kwotowy
 • Dodano możliwość ustawienia statusu magazynu (aktywny, nieaktywny). Nieaktywne magazyny przestają być widoczne w systemie (wystawianie dokumentów).
2011-01-01

Nowe stawki VAT

Zgodnie z zapowiedzią od 1 Stycznia 2011 obowiązuje nowa tabela stawek VAT. Przełącznie na nową tabelę odbyło sie całkowicie automatycznie bez konieczności ingerencji z Państwa strony.

Stawki do 2010.12.31Stawki od 2011.01.01
2223
78
35
00
zwzw