Dla Państwa wygody udostępniamy wersję demonstracyjną, do której wypróbowania nie trzeba wykonywać żadnych formalności. Wersja demonstracyjna dostarcza przykładowe dane, które ułatwiają zapoznanie się z funkcjonalnością aplikacji. Dane te są automatycznie wgrywane od nowa na początku każdego dnia.

Kliknięcie w przycisk poniżej spowoduje automatycznie zalogowanie do aplikacji i otwarcie jej w nowym oknię przeglądarki.

Jeśli okno sie nie otworzy, przeczytaj poniższy tekst.

Aplikacja wymaga zgody użytkownika na otwieranie przez przeglądarkę wyskakujących okienek. Jeśli po kliknięciu przycisku logowania do wersji demo nie pojawi się okno systemu mtax (zostało zabkokowane) należy zezwolić przeglądarce na jednorazowe jego otwarcie lub dodać wyjątek procedury blokowania dla naszej witryny.

Postępowanie dla przeglądarki:

  • Firefox - w przypadku gdy przeglądarka blokuje wyskakujące okno, wyświetlany jest pasek informacyjny (jeśli nie zostało to odrzucone wcześniej) z informacją typu "Program Firefox nie pozwolił tej witrynie na otwieranie wyskakujących okien". Należy kliknąć przycisk "Preferencje" (na wyświetlonym pasku), z menu, które się pojawi, wybrać opcję "Wyświetl 'https://www.mtax.pl/...'" (jednorazowa zgoda) lub "Pozwól www.mtax.pl otwierać wyskakujące okna" (stała zgoda). Następnie ponowić próbę otwarcia wersji demo. W przypadku braku paska z informacją o zablokowaniu należy ręcznie dodać wyjątek blokowania. Na górze okna Firefoksa należy kliknąć menu Edycja i wybrać Preferencje. Na panelu "Treść" widnieje opcja "Zablokuj wyskakujące okna" i przycisk "Wyjątki". Należy kliknąć ten przycisk i dodać naszą witrynę do pomijanych przy blokowaniu.
  • Internet Explorer - domyślnie o zablokowaniu okienka informuje użytkownika żółty pasek (w górnej części przeglądarki) z komunikatem "Wyskakujące okienko zablokowane. Aby zobaczyć to okienko lub opcje dodatkowe, kliknij tutaj...". Należy kliknąć na ten pasek i wybrać opcję "Pokaż ostatnie wyskakujące okienko" lub "Zezwalaj na wyświetlanie wyskakujących okienek w tej witrynie". Jeśli taki pasek się nie pojawi należy z menu głównego przeglądarki wybrać "Narzędzia", następnie "Blokowanie wyskakujących okienek". Dostępne opcje pozwalają na wyłączenie/włączenie blokowania lub przejście do panelu opcji w celu dodania witryny do pomijanych przy blokowaniu.

Chcesz już teraz cieszyć się swoją firma onLine.

Utwórz swoje prywatne konto, i testuj aplikację za darmo przez 30 dni.

rejestruj