Bezpłatny program do faktur

 • Prowadzenie kartotek towarów z możliwością podziału na grupy asortymentowe, towary, surowce oraz dowolnie zdefiniowane kategorie;
 • Kartoteka kontrahentów z podziałem na dostawców, odbiorców, grupy kontrahentów oraz dowolnie definiowalne kategorie;
 • Kartoteka przedstawicieli;
 • Rejestracja dokumentów PZ, PW,PP, MM, RW, WZ itd. oraz możliwość definiowania nowych dokumentów;
 • Automatyczne księgowanie faktur i innych dokumentów;
 • Prowadzenie wielo-magazynowej kartoteki stanów;
 • Obsługa odbiorców w zakresie fakturowania online i rejestracji zamówień;
 • Zestawienia stanów magazynowych;
 • Rejestr sprzedaży VAT i wielo-przekrojowe analizy sprzedaży;
 • Rozliczenie inwentaryzacji;
 • Funkcje raportowe umożliwiające przeprowadzenie szybkiej i wnikliwej analizy działalności firmy na poziomie zarządzania i eksploatacji oraz pełnej kontroli bieżącego stanu;
 • Możliwość definiowania stawek podatku VAT przez użytkownika;
 • Obsługa systemu zamówień;
 • Dowolna ilość magazynów;
 • Dowolna ilość kartotek magazynowych;
 • Kontrola zapasu minimalnego i maksymalnego;
 • Produkcja na podstawie wcześniej zdefiniowanych norm zużycia;
 • Dowolna ilość oddziałów;
 • Obsługa indeksów typu usługa;
 • Możliwość ograniczania dostępu uzytkownikom do dokumentów (typ dokumentu, przynależność do oddziału);
 • Automatyczna wysyłka faktury poprzez email;
 • Automatyczne podpowiedzi kontekstowe na podstawie wcześniej zdefiniowanej kartoteki towarów i kontrahentów;
Promocja dla małych firm

Propozycja przeznaczona dla niedużych firm poszukujących prostego w użytkowaniu oraz intuicyjnego rozwiązania pozwalającego na zintegrowanie kilku aspektów działania przedsiębiorstwa.

więcej