Kadry i płace

 • Tworzenie indywidualnych ustawień obowiązkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Ograniczanie podstawy składek emerytalno-rentowych
 • Wprowadzanie danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku
 • Odnotowywanie czasu pracy
 • Definiowanie systemu wynagrodzeń
 • Seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników (wyliczanie nawet bardzo nietypowych składników płacowych)
 • Zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów kontrolę stopnia wykorzystania limitu nieobecności przez pracownika
 • Osobne rozliczanie właścicieli.
 • Wydruk deklaracji podatkowych zawsze zgodnych z obowiązującymi wzorcami formularzy
 • Tworzenie i przesyłanie do Programu Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • Podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe.
 • Automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin.
 • Tworzenie z systemu oraz archiwizowanie akt pracowniczych.
 • Obsługa delegacji
Promocja dla małych firm

Propozycja przeznaczona dla niedużych firm poszukujących prostego w użytkowaniu oraz intuicyjnego rozwiązania pozwalającego na zintegrowanie kilku aspektów działania przedsiębiorstwa.

więcej