Księgowość internetowa

Moduł pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz przepisami związanymi z integracją europejską. System umożliwia prowadzenie zarówno Ksiąg Handlowych jak i Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

W skład modułu wchodzą następujące funkcjonalności:

  • Możliwość definiowania i rozbudowywania w dowolny sposób i w dowolnym momencie pracy z programem planu kont. System daje możliwość utworzenia wielopoziomowego planu kont
  • Wprowadzony dokument do programu jest automatycznie rejestrowany w dziennikach księgowań, rejestrach VAT, rozrachunkach, zestawieniach, deklaracjach i raportach. W trakcie wprowadzania dokumentów można korzystać z kartotek kontrahentów czy podatników, planu kont, schematów księgowań, opisów zdarzeń gospodarczych
  • Baza katalogowa pozwala użytkownikowi wprowadzić i zdefiniować dodatkowe dane, które przyspieszą i zautomatyzują dalszą pracę z programem.
  • Rozrachunki zintegrowane z modułem wprowadzania dokumentów pozwalając kontrolować rozliczone i nierozliczone operacje rozrachunkowe firmy w sposób łatwy i czytelny
  • System umożliwia dostęp do wszystkich kluczowych zestawień wymaganych przez obowiązujące przepisy, t.j.: dziennika księgowań, bilansu, zestawienia obrotów i sald, zestawienia sum obrotów i sald, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, kart pracowników i innych
  • Możliwość prowadzenia wielo-walutowych rozrachunków z automatycznym uwzględnieniem różnic kursowych
Promocja dla małych firm

Propozycja przeznaczona dla niedużych firm poszukujących prostego w użytkowaniu oraz intuicyjnego rozwiązania pozwalającego na zintegrowanie kilku aspektów działania przedsiębiorstwa.

więcej