Majątek trwały

System umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jak również ewidencji wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno metodą degresywną, liniową jak i jednorazowo. Automatycznie tworzony jest plan amortyzacji środka trwałego oraz księgowanie odpisów amortyzacyjnych do księgi.

W każdym momencie pracy z programem możemy zobaczyć historię zmian jego wartości zgodnie z odpisami amortyzacyjnymi.

W skład modułu wchodzą następujące funkcjonalności:

  • Ewidencja środków trwałych;
  • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych;
  • Księgowanie automatyczne na podstawie wcześniej zdefiniowanego schematu księgowania;
  • Ewidencja wartości ulepszeń środka trwałego;
  • Wydruk karty środka trwałego i odpisów amortyzacyjnych;
Promocja dla małych firm

Propozycja przeznaczona dla niedużych firm poszukujących prostego w użytkowaniu oraz intuicyjnego rozwiązania pozwalającego na zintegrowanie kilku aspektów działania przedsiębiorstwa.

więcej