Zarządzanie projektami

Moduł zapewnia wsparcie od strony przychodowo-kosztowej dla menedżera projektu podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Przykładowe zastosowania tej funkcjonalności to np:
 • nadzorowanie budowy domu;
 • śledzenie kampanii reklamowej;

oraz śledzenie innych prac, których realizacja wymaga podzielenia na etapy.

Moduł zawiera następujące funkcjonalności:
 • możliwość podzielenia inwestycji / projektów na dowolną ilość etapów, z zaplanowaniem terminów realizacji;
 • możliwość wskazania osoby, która będzie realizowała lub nadzorowała dany etap inwestycj;
 • możliwość zdefiniowania budżetu dla poszczególnych kroków inwestycji;
 • ewidencja kosztów w rozbiciu na (dokumenty kosztowe, koszty definiowane);
 • pełna integracji w modułem handlu i produkcji (ewidencja dokumentów);
 • śledzenie rentowności poszczególnych projektów lub etapów;
 • generowanie raportów wg interesujących nasz kryteriów.
Decydując się na używanie tego modułu masz zapewnioną:
 • kontrolę kosztów w firmie z dokładnym podziałem na miejsce ich powstawania;
 • kontrolę realizacji poszczególnych przedsięwzięć w firmie - rentowność projektu z podziałem na dane etapy, oraz w ujęciu ogólnym;
 • ocenianie efektów pracy pracowników w zależności od etapu, terminu realizacji, liczby prowadzonych przedsięwzięć.
Promocja dla małych firm

Propozycja przeznaczona dla niedużych firm poszukujących prostego w użytkowaniu oraz intuicyjnego rozwiązania pozwalającego na zintegrowanie kilku aspektów działania przedsiębiorstwa.

więcej